พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย (ผิวหนัง, ผมร่วง)

พญ.ศกุนี   นิรันดร์วิชย                    (ผิวหนัง, ผมร่วง)

พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย

ตจแพทย์ (แพทย์ผิวหนัง)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคของเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Clinical fellowship in Hair disorders and Hair transplantation)

เวลาออกตรวจ

ศูนย์ความงามเลเซอร์ผิวพรรณ โรงพยาบาลพญาไท 2

 • จันทร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน   17.00 - 19.00 น.
 • อังคาร                     17.00 - 20.00 น.

    Hair Doctor Clinic พระราม 4

 • จันทร์ ที่ 2,4,5 ของเดือน     17.00 - 20.00 น.

    Hairderma Clinic 

 • ศุกร์                      17.00 - 20.00 น.

    โรงพยาบาลธนบุรี 2

 • อาทิตย์                    09.00 - 12.00 น.


Loading ...
Success