พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ภก.ณัฐพล เที่ยงตรง (เภสัชกร)

ภก.ณัฐพล  เที่ยงตรง (เภสัชกร)

ภก.ณัฐพล เที่ยงตรง

เภสัชกร

   การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   ประสบการณ์การทำงาน

  • 2549 - 2552   Medical representative บริษัทเอ็มเอสดี ประเทศไทย จำกัด
  • 2552 - 2560   เภสัชกรประจำร้านยา
  • 2552 - ปัจจุบัน Chief marketing officer บริษัท เฮคซ์ เทค ไทย จำกัด 


Loading ...
Success