9 วัคซีน สำหรับเด็ก - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

สุขภาพเด็ก

 • Q วัคซีน สำหรับเด็ก

  23-02-2018 12:32:06

  รบกวนถามว่า จริงๆแล้ว วัคซีนโรต้า มีความจำเป็น สำหรับลูกหรือไม่ ค่ะ เพราะเห็นว่า มันยังไม่อยู่ในวัคซีนพื้นฐาน ค่ะ


  05-03-2018 07:55:06

  สวัสดีครับคุณแม่ ในปัจจุบันวัคซีนโรตาจัดเป็นวัคซีนเสริมหมายความว่าไม่ได้บังคับให้ต้องรับทุกคน 

  จากข้อมูลทางระบาดวิทยาของประเทศไทยและทั่วโลกพบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของโรคท้องเสียในเด็กเกิดจากเชื้อไวรัสเช่น ไวรัสโรต้า เอ็นเตอโรไวรัส โนโรไวรัสอะดีโนไวรัส รวมทั้งไวรัสอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคหวัดก็อาจก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ทั้งหมดนี้

  ไวรัสตัวที่สำคัญคือ ไวรัสโรต้าเนื่องจากเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้รุนแรงมากที่สุด ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าไวรัสตัวอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กจะรุนแรงมากกว่าเด็กโตประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่ท้องเสียรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโรต้า เด็กที่เคยท้องเสียจากไวรัสโรต้าอาจเป็นซ้ำได้เพราะไวรัสโรต้านี้มีหลายสายพันธุ์แต่อาการมักไม่หนักเท่ากับการเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ไวรัสโรต้ายังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเย็น ปกติไวรัสโรตามักพบในเด็กอายุ 3 เดือนถึงอายุ 5 ขวบแต่แนวโน้มในปัจจุบันเริ่มพบในผู้ใหญ่มากขึ้น 

  ดังนั้นหากคุณแม่สะดวกในการให้ลูกรับวัคซีนโรตาก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับลูกครับ

Loading ...
Success