8 ย้ำคิดย้ำทำ แก้ยังไงครับ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

สุขภาพจิต

 • Q ย้ำคิดย้ำทำ แก้ยังไงครับ

  20-02-2017 12:46:53

  จะเป็นเรื่อง ปิดประตู ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะพวกความร้อน พัดลม และปิดน้ำ และ ดับเทียน สาเหตุ ส่วนมากจะเคยเกิดเหตุการ พวก น้ำล้นจนท่วม หรือ กระทะไหม้ และเจอในข่าว ที่เปิดพัดลมจนไฟไหม้ที่นอน เลยกลัว ส่วนมากจะต้องกลับไปดูใหม่ บางครั้งจะเป็นหลายครั้ง ปิดเสร็จ คิดไปเรื่องอื่น ก็ต้องกลับมาเช็คอีก ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรครับ


  22-02-2017 08:26:32

  โรคย้ำคิดย้ำทำ จะมีอาการเด่นๆคือ 

  1. ย้ำคิด อาจเป็นลักษณะความคิด ภาพ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอง ซ้ำๆ บางครั้งเจ้าตัวก็รู้สึกว่าความคิดนั้นไร้สาระ 

  2. ย้ำทำ เป็นการทำบางอย่างโดยมักมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ลดความกังวลจากความย้ำคิด เช่น กังวลว่า มือสกปรก ก็จะล้างมือซ้ำๆ กังวลเรื่องความปลอดภัย ก็ตรวจสอบซ้ำๆ เช่น ปิดบ้าน ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนออกจากบ้าน

  อาการที่ว่าดังกล่าว มีผลมากจนรบกวนการชีวิตปกติประจำวัน  เช่น หมกหมุ่นในเรื่องๆ นั้นๆ เป็นเวลานาน (มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน) กระทบกับการงาน การเรียน ความสัมพันธ์ 

  อาการเหล่านี้ ในปัจจุบัน พบว่าเกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมองในส่วนควบคุมความคิดและพฤติกรรม จากการผิดปกติของสารสื่อประสาทบางชนิด

  เบื้องต้น แนะนำว่าควรไปตรวจประเมินโดยละเอียดกับจิตแพทย์ใกล้บ้านค่ะ

  ทั้งนี้ในการรักษาทำได้หลายวิธี เช่น

  1. การรับประทานยา ที่ช่วยปรับสารสื่อประสาทในสมอง เช่นยา ในกลุ่ม serotonin re-uptake inhibitor

  2. การทำจิตบำบัด เช่น การปรับความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavior therapy) 

   - โดยการบำบัดนี้ มีหลักการว่า ความคิดมีผลกับพฤติกรรม และการเปลี่ยนพฤติกรรมเองก็สามารถเปลี่ยนความคิดได้ 

   - หลักการอย่างหนึ่ง ในการรักษาภาวะย้ำคิดย้ำทำคือ exposure and response prevention โดยการฝึกที่จะทนกับความคิดกังวลโดยไม่ทำพฤติกรรมย้ำทำ จนเกิดความเคยชิน แล้วระดับความกังวลจะลดลง ทั้งนี้ควรฝึกกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ที่ทำการรักษาค่ะ


  โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นโรคจากสารสื่อประสาทนะคะ ไม่ได้เป็นบ้า หรือเป็นคนอ่อนแอ ลองไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินและรับการรักษาที่เหมาะสมนะคะ โรคนี้สามารถดีขึ้นได้ค่ะ

Loading ...
Success