8 อาการจำอะไรยังไม่ได้หลังน็อค ปกติไหมคะ? - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

สุขภาพจิต

  • Q อาการจำอะไรยังไม่ได้หลังน็อค ปกติไหมคะ?

    02-10-2016 19:07:24

    เมื่อวันก่อนคุณพ่อได้น็อคไป แต่ได้รับการปั๊มหัวใจ และได้รับการ ct scan ผลคือมีอาการสมองบวม(อาจเกิดจากการปั๊มหัวใจ) หลังจากนั้นได้ทำการเอคโค่ พบว่ามีเส้นเลือดตีบ1เส้น แพทย์ได้ทำบอลลูน และพบว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน (แพทย์สันนิษฐานว่า เป็นมานานแล้ว แต่ไม่แสดงอาการ เนื่องจากคุณพ่อเป็นนักกีฬา) คุณพ่อเริ่มรู้สึกตัวหลังจาก arrest ไป 1 วัน สามารถจำทุกคนได้ ถามอะไรตอบได้ หลังจากนั้น 2-3 วันได้ off tube แต่คุณพ่อจำเรื่องก่อนหน้านี้ไม่ได้ จะจำได้แค่ปัจจุบัน จำเหตุการณ์ที่ญาติๆเข้ามาคุย เข้ามาเยี่ยมวันก่อนๆไม่ได้เลย อันนี้คืออาการปกติหรือเปล่าคะที่คนไข้จะยังงงๆอยู่?


    02-10-2016 22:41:16

    เป็นเรื่องปกติครับ อาการแบบนี้เรียกว่า retrograde amnesia จะจำเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านั้นไม่ได้ครับ ช่วงสั้นๆเท่านั้นครับ  เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้รับการบันทึกเข้าสู่สมองครับ 

Loading ...
Success