8 สอบถามเรื่องยาค่ะ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

สุขภาพจิต

 • Q สอบถามเรื่องยาค่ะ

  09-08-2017 17:46:33

  ขอสอบถามค่ะ ว่าการรักษโรคแพนิค หากไม่สามารถรับประทานยากลุ่ม SSRI ได้เนื่องจากทนผลข้างเคียงไม่ได้ พอจะใช้ยา valdoxan รักษาได้หรือไม่คะ หรือมียากลุ่มอื่นที่พอจะช่วยได้อีกไหมคะ


  15-08-2017 20:44:20

  โรค Panic disorder เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล เป็นโรคที่อาการอาจเกิดขึ้นเป็นๆหายๆ ได้ โดยทั่วไปสามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น การทำจิตบำบัด และการรักษาด้วยยา

  การทำจิตบำบัดที่ได้ผลมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การรักษาด้วย cognitive behavior therapy ซึ่งประกอบด้วย

  - การจัดการกับความคิดที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีอาการ เช่น ฉันกำลังจะตาย ไม่มีใครช่วยฉันได้ โดยการปรับเปลี่ยนความคิด เช่น ไม่มีใครตายเพราะโรคนี้ เป็นต้น

  - จัดการกับร่างกายที่ตื่นตระหนก โดยการฝึกผ่อนคลาย

  ส่วนการรักษาด้วยยา ยาในกลุ่ม SSRI ถือเป็นยาหลักในการรักษาภาวะนี้ โดยอาศัยผลที่ออกฤทธ์ต่อสาร serotonin เพื่อช่วยลดความกังวล แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดผลข้างเคียงจากยานี้ได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อารมณ์ทางเพศ จนไม่สามารถทนได้

  อาจใช้ยาในกลุ่มอื่น ที่พอลดอาการได้ เช่น

  ยาในกลุ่มต้านเศร้าชนิดอื่นๆ เช่น Tricyclic antidepressants , Trazodone , SNRIs , รวมทั้ง Agomelatine (Valdoxan)  แต่ทั้งนี้ประสิทธิภาพอาจไม่ดีเท่ายาในกลุ่มยาหลัก

  ยาลดความกังวลอื่นๆ เช่น clonazepam , alprazolam เป็นต้น

  หรือยาในกลุ่มที่ช่วยลดอาการใจสั่น มือสั่น เช่นยาในกลุ่ม B- blocker

Loading ...
Success