7 ตุ่มหนองที่อวัยวะเพศ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q ตุ่มหนองที่อวัยวะเพศ

    27-04-2017 01:20:48

    เกิดตุ่มหนองบริเวณอวัยวะเพศ (ด้านนอก) เริ่มแรกจะเป็นตุ่มไตแข็ง ๆ มีอาการเจ็บ ปล่อยไว้ซักระยะจะขึ้นตุ่มหนอง ต้องเอาหนองออกเมื่อหนองออกแล้วจะหายเจ็บ (หนองปนเลือดออกมาค่ะ) ลักษณะแผลจะเป็นหลุมตรงกลาง แผลจะหายภายในวันเดียว จะเป็นอาการแบบนี้ เป็น ๆ หาย ๆ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ


    27-04-2017 13:54:54

    คิดว่าเป็นอาการของต่อมบาร์โธลินอักเสบเป็นหนองค่ะ (Bartholin's gland abscess) ซึ่งต่อมบาร์โธลินคือต่อมที่มีหน้าที่ผลิตเยื่อเมือกในสตรี อยู่บริเวณแคมนอกหรือด้านนอกของอวัยวะเพศค่ะ สาเหตุที่อักเสบเป็นหนองเกิดจากการอุดตันของต่อมนี้ค่ะ หากเป็นไม่มากอาการหายเองได้ แต่ถ้าต่อมบวมแดงขนาดใหญ่อาจต้องพบแพทย์เพื่อรับประทานยาฆ่าเชื้อหรือผ่าตัดระบายหนองค่ะ

Loading ...
Success