เกาต์ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q เกาต์

  20-02-2017 14:33:02

  กินยาลดกรดยูริก นานขนาดไหน จะมีโอกาสหายรึไม่ การทานยาติดต่อเปนปี จะมีผลข้างเคียงอย่างไร


  20-02-2017 21:15:57

  ขออ้างอิงคำตอบจากแนวทางเวชปฎิบัติการดูแลรักษาโรคเก้าต์ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ดังนี้นะคะ

  ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงคือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติ โดยเพศชายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่า 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และเพศหญิงมีระดับกรดยูริกในเลือด สูงกว่า 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

  ในกรณีที่มีกรดยูริคในเลือดสูงแต่ไม่ได้มีอาการของโรคเก้าท์ ไม่แนะนำให้ใช้ยาลดกรดยูริก แต่แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่จะทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูง เช่น ควบคุม น้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หยุดดื่มสุรา งดหรือลดอาหารบางชนิดที่จะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้น แต่หากมีประวัติครอบครัวเป็นนิ่วหรือเป็นโรคเกาต์ตั้งแต่อายุน้อย มีกรดยูริกสูงขณะที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี หรือตรวจพบนิ่วในทางเดินปัสสาวะ แนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเพิ่มเติมและพิจารณาการรักษาต่อไป

  ในกรณีที่รับประทานยาลดกรดยูริคในผู้ที่เป็นโรคเก้าต์ แนะนำให้รับประทานยาลดระดับกรดยูริกในเลือดตลอดชีวิตค่ะ แต่อาจพิจารณาลดหรือหยุดยากรณีท่ีมีระดับกรดยูริกในเลือดลดลงได้ตามเป้าหมายโดยที่ไม่มีโทฟัสและไม่เกิดข้ออักเสบขึ้นอีกเลยเป็นเวลานานหลายปี แต่ถ้าเกิดการกำเริบข้ออักเสบเฉียบพลันหรือเริ่มเกิดโทฟัสขึ้นอีก ก็สามารถกลับมาเริ่มยาลดกรดยูริกในเลือดใหม่ได้

  ผลข้างเคียงของยาขึ้นกับชนิดของยาที่รับประทาน เช่นกรณีรับประทานยายับยั้งการสร้างกรดยูริก ที่ใช้บ่อยเช่น allopurinol ผลข้างเคียงของยาได้แก่ ผื่น คลื่นไส้ ท้องร่วง ปวดศีรษะ และกลุ่มอาการแพ้ยาเป็นต้นค่ะ 


Loading ...
Success