7 มีก้อนบวมใต้รักแร้ กดเจ็บ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q มีก้อนบวมใต้รักแร้ กดเจ็บ

    10-02-2017 17:10:53

    มีก้อนบวมใต้รักแร้ กดแล้วเจ็บมาก ไม่กดจะเฉยๆ เป็นมาเป็นปีแล้วค่ะ


    10-02-2017 21:00:05

    ก้อนบวมใต้รักแร้ อาจเป็นก้อนไขมันใต้ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลือง หรือฝี แนะนำติดตามขนาด หากโตหรือกดเจ็บมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ ว่าต้องผ่าออกหรือไม่ค่ะ

Loading ...
Success