7 เป็นเบาหวานอยู่ สามารถตั้งครรภ์ได้ไหม อันตรายหรือเปล่า - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q เป็นเบาหวานอยู่ สามารถตั้งครรภ์ได้ไหม อันตรายหร...

  02-01-2017 10:40:41

  ตอนนี้อายุ 34 ปี เป็นเบาหวาน type 2 ไม่ได้ทานยา ควบคุมอาหาร แต่น้ำตาลยังไม่ค่อยโอเค เกิดอยากตั้งครรภ์ สามารถทำได้ไหมคะ ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นมีมากน้อยแค่ไหน ขอบคุณค่ะ


  02-01-2017 20:05:03

  คนเป็นเบาหวานสามารถตั้งครรภ์ได้ หากไม่มีโรคแทรกซ้อนทางหัวใจหรือไตที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ก่อนตั้งครรภ์ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. คุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) ให้น้อยกว่า 6.5 % โดยใช้ยาฉีดอินซูลิน ทดแทนการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาล อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนตั้งครรภ์ (หากคุมน้ำตาลไม่ดีก่อนตั้งครรภ์ ส่งผลให้ทารกเสี่ยงต่อการมีอวัยวะพิการมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า) 

  2. รักษาเบาหวานขึ้นตาขั้นรุนแรงโดยเลเซอร์ให้เรียบร้อยก่อนตั้งครรภ์ เนื่องจาก ตอนตั้งครรภ์ทำให้เบาหวานขึ้นตาที่ไม่ได้รักษามีอาการรุนแรงขึ้นได้

  //ระหว่างตั้งครรภ์ ใช้ยาฉีดอินซูลิน 2-4 ครั้ง ต่อวัน และคุมน้ำตาลก่อนอาหาร <95 มก/ดล. น้ำตาลหลังอาหาร 1 ชั่วโมง < 140 มก/ดล. น้ำตาลสะสม < 6-6.5% เพื่อป้องกันไม่ให้ทารกได้รับน้ำตาลจากแม่มากเกินไป จนตัวใหญ่ อวัยวะภายในโต คลอดยาก คลอดติดไหล่ หลังคลอดมีน้ำตาลต่ำหรือชักจากเกลือแร่ผิดปกติได้

  //คุมน้ำตาลให้ปกติ ส่งผลดีต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์นะคะ

Loading ...
Success