7 ความดันอายุยังน้อย - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q ความดันอายุยังน้อย

  25-12-2016 16:32:05

  ความดันอายุยังน้อย ใจสั่น ต้องตรวจอะไรบ้างครับ


  15-01-2017 08:32:03

  ความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 35 ปี ควรได้รับการตรวจหาสาเหตุก่อน เช่น

  - โรคของหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดแดงอักเสบ takayasu หรือ หลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง 

  - โรคไต  เช่น ไตวาย โปรตีนรั่วในปัสสาวะ

  - โรคต่อมไร้ท่อ เช่น เนื้องอกต่อมหมวกไต ไทรอยด์

  หากมีใจสั่น มือสั่น น้ำหนักลด กินจุ หิวบ่อย ถ่ายเหลว แนะนำตรวจเลือดดูการทำงานของไทรอยด์ ว่าเป็น ไทรอยด์เป็นพิษ หรือไม่ค่ะ

Loading ...
Success