7 ท้องผูก ถ่ายเป็นเส้น ค่อนข้างเล็ก - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q ท้องผูก ถ่ายเป็นเส้น ค่อนข้างเล็ก

    11-11-2016 23:56:16

    ท้องผูก ถ่ายเป็นเส้น ค่อนข้างเล็ก เป็นมาเป็นเดือนแล้ว หญิง อายุ 60 ปี เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ (นิ่วและทางเดินปัสสาวะอักเสบ)


    12-11-2016 17:17:49

    อาการท้องผูก ที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ เเละควรไปพบแพทย์ระบบทางเดินอาหารเพื่อตรวจเพิ่มเติม ได้แก่ - อายุมาก- อาการท้องผูกเพิ่งเป็นมาไม่นาน แต่มีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ - อุจจาระเรียวเล็ก หรือมีมูกเลือดปน- ปวดเบ่งเวลาถ่ายอุจจาระ- คลำก้อนได้บริเวณท้อง //ส่วนอาการทางเดินปัสสาวะ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องผูกเท่าใดนักค่ะ

Loading ...
Success