7 เหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวก - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q เหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวก

  28-09-2016 17:50:02

  หายใจสุดลำบาก พอหายใจลึกๆจะรู้สึกเจ็บเบาๆที่ชายโครงด้านข้าง ทางด้านหลัง


  29-09-2016 12:48:15

  ลักษณะอาการเจ็บขณะหายใจเข้านั้น เข้าได้กับกลุ่มของกล้ามเนื้อและ/หรืิอซี่โครงอักเสบมากที่สุด หากเคยมีประวัติการกระแทก หรือ ออกกำลังกายมาอย่างหนัก สามารถทำให้เกิดอาการลักษณะนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับประวัติจากคนไข้ค่ะ

  อย่างไรก็ดี แนะนำให้สังเกตอาการที่อาจเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจ ได้แก่ หายใจเหนื่อย นอนราบไม่ได้ ทำกิจวัตรประจำวันแล้วเหนื่อยกว่าปกตื มีไข้หรือไอร่วมด้วย หากมีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ตรวจเอ๊กซเรย์ปอดเพิ่มเติมค่ะ

Loading ...
Success