7 ความดันสูง - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q ความดันสูง

  27-09-2016 11:17:57

  1.ความดันสูง ตรวจวัดได้จาก เครื่องวัดความดัน เพียงอย่างเดียว หรือไม่ 2.วิธีรักษาความดันสูง ของแพทย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละวิธีจะมีค่ารักษาประมาณเท่าใด


  27-09-2016 13:02:16

  1. การวัดความดันโลหิตที่แน่นอน ความจริงแล้ว ใช้การสอดสายเข้าไปวัดภายในหลอดเลือดแดงโดยตรง แต่ถือว่าเป็นหัตถการที่เจ็บ ไม่สะดวกที่จะทำบ่อยและทำไม่ได้กับทุกคนหรือทุกรพ. ในทางคลินิคจึงได้มีการนำเครื่องวัดความดันที่เห็นกันในปัจจุบันมาใช้วัด โดยวัดผ่านการเต้นของชีพจร บริเวณข้อพับแขน ข้อมือ หรือข้อพับขา/ข้อเท้า ได้ค่าเป็นความดันซิสโตลิค ขณะหัวใจบีบตัว(ตัวบน) และความดันไดแอสโตลิคขณะหัวใจคลายตัว (ตัวล่าง) เช่น 120/80 มิลลิเมตรปรอท เป็นต้น

  2. การลดความดันโลหิต แบ่งเป็นการใช้ยา และไม่ใช้ยา

  - ไม่ใช้ยา: ลดน้ำหนัก คุมอาหาร จำกัดอาหารเค็ม รับประทานผักผลไม้ ไม่ดื่มเหล้า/บุหรี่ วิธีนี้ลดความดันได้ประมาณ 5 มิลลิเมตรปรอท

  - ใช้ยาลดความดันโลหิต มียาหลายกลุ่ม การเลือกใช้ ขึ้นกับ อายุ โรคร่วมต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคไต เป็นต้น

  // อย่างไรก็ดี เมื่อได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้ว ควรคุมให้ปกติ < 140/80 ตลอด เพื่อลดโรคแทรก เช่น เส้นเลือดสมองตีบหรือแตก 

  // การรับประทานยาลดความดัน จนความดันปกติ แล้ว ควรรับประทานต่อเนื่อง ไม่ควรหยุดยา เพื่อคุมให้ความดันปกติตลอดไป

Loading ...
Success