7 ถ่ายไม่สุด ไม่หมด - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q ถ่ายไม่สุด ไม่หมด

  24-09-2016 19:04:03

  ถ่ายอุจจาระตอนเช้า ต้อง 2-3 ครั้ง ถึงจะสบาย ท้อง มีปัญหา อะไรครับ


  25-09-2016 08:54:12

  ก่อนอื่นต้องบอกว่า ประวัติที่ให้มาน้อยเกินไปค่ะ ที่จะสรุปว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่

  แต่ถ้าอาการเกิดเป็นปีๆ โดยที่ไม่รบกวนคุณภาพชีวิต น้ำหนักไม่ลด ถ่ายแล้วก็ใช้ชีวิตปกติ หมอคิดว่าอาจไม่มีปัญหาอะไร แต่การจะพิสูจน์ให้ได้ข้อสรุป อาจต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางทางด้านระบบทางเดินอาหาร เพื่อซักประวัติและตรวจร่างกาย หรือส่งอุจจาระตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ละเอียดกว่านี้ค่ะ

  ถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ ที่ควรตรวจกับแพทย์อย่างเร่งด่วน เช่น 

  - ลักษณะอุจจาระผิดปกติ เช่น เป็นมูกหรือมีเลือดปน ปวดเบ่งลงก้นเวลาถ่าย ลุกขึ้นมาถ่ายตอนกลางคืนหลังจากหลับไปแล้ว

  - มีอาการอื่นร่วม เช่น ใจสั่น มือสั่น น้ำหนักลด ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้อง กินไม่ได้ มีไข้เรื้อรังเป็นๆหายๆ

Loading ...
Success