Cirrhosis child C ค่ะ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q Cirrhosis child C ค่ะ

  20-09-2016 18:40:03

  Cirrhosis child C คืออะไรเหรอค่ะ แล้วมีวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อย่างไรบ้างค่ะ


  20-09-2016 21:14:42

  ตับแข็ง หรือ cirrhosis เป็นโรคเรื้อรังของตับ (เกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนมากเกิดจากดื่มเหล้าเป็นเวลานาน หรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี หรือซี เป็นต้น) เมื่อการทำงานของเซลล์ตับเสียหน้าที่ เกิดพังผืดแทรกในเซลล์ตับ เป็นตุ่มก้อนขรุขระขึ้นที่เนื้อตับ หากมีอาการมากขึ้น ทำให้ความดันในตับสูง ตัวตาเหลือง ท้องมาน มีน้ำในช่องท้อง ม้ามโต มีเลือดออกในทางเดินอาหารและเสียชีวิตได้ค่ะ

  การแบ่งความรุนแรงของ cirrhosis แบ่งตาม child-turcotte-pugh classification เป็น A B และ C ตามระดับความรุนแรง โดยคิดจากคะแนนของ ระดับความรู้สติ น้ำในช่องท้อง ค่าผลเลือดบิริรูบิน อัลบูมินและความแข็งตัวของเลือด (ดังรูป)

  การรักษา 

  1 รักษาสาเหตุ เช่น ยารักษาไวรัสตับ 

  2 ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อ เลือดออก 

  3 เลี่ยงยาที่ทำให้ตับวายมากขึ้น เช่น เหล้า สมุนไพร

  4 ผ่าตัดเปลี่ยนตับ

  user image

  21-09-2016 05:12:34

  ขอบคุนมากๆๆนะค่ะ

Loading ...
Success