7 คัลเซียมในหลอดเลือด - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q คัลเซียมในหลอดเลือด

  18-09-2016 17:18:02

  เกิดจากสาเหตุใดและรักษาได้ไหมคะ


  18-09-2016 18:27:03

  แคลเซียม ความจริงแล้ว เกาะได้หลายที่ เช่น สมอง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ หรือชั้นใต้ผิวหนัง 

  แคลเซียมที่เกาะในหลอดเลือด (artherosclerosis) เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะน้ำตาลสูง ไขมันในเลือดสูงหรือความดันโลหิตสูง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหลอดเลือดอุดตัน เลือดไหลเวียนไม่สะดวก อวัยวะต่างๆ ขาดเลือด เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาตีบ เป็นต้น

  วิธีป้องกัน/รักษา

  - รักษาระดับ น้ำตาล ไขมัน และความดันโลหิตให้ปกติ

  - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

  - งดสูบบุหรี่

Loading ...
Success