อยากทราบ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q อยากทราบ

    05-06-2018 19:44:11

    ยา Vistoza นี้ถ้าคนไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ต้องการลดน้ำหนักสามารถฉีดได้ไหมคะ ?


    06-06-2018 14:14:40

    ฉีดได้ค่ะ แต่ต้องใช้ขนาดยาสูงกว่าคนเป็นเบาหวานค่ะ

Loading ...
Success