7 เป็นโรค G6PD สามารถกินวิตามินซีได้วันล่ะเท่าไหร่ครับ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

Loading ...
Success