7 โรคพิษสุนัขบ้า - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q โรคพิษสุนัขบ้า

  16-03-2018 12:10:12

  สวัสดีครับ ผมอยากทราบว่า ตัวผมโดนสุนัขที่ไม่ได้เป็น โรคพิษสุนัขบ้ากัด ตัวผมจะมีโอกาส เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ได้หรือไม่ครับ (ช่วงเวลาที่โดยกัด 2 ม.ค. 60 จนถึงปัจจุบัน ตัวผมยังคงปกติแข็งแรงดี และสุนัขตัวที่กัด ยังคงมีชีวิตอยู่และแข็งแรงดี) ถ้าไปฉีดวัคซีน ไม่ครบตามที่แพยท์กำหนด มีโอกาสที่จะเป็น โรคพิษสุนัขบ้า ได้หรือไม่ครับ และ/หรือ จะมีผลข้างเคียงอะไร หรือไม่ครับ ถ้าโดนสุนัขกัดอีก 1 ครั้ง (สุนัข ที่เป็น หรือ ไม่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า ก็ตามแต่) จะมีโอกาส ที่ติดเชื้ออย่างร้ายแรง และ เชื้อจะดื้อยา ได้หรือไม่ครับ สามารถกลับไป ให้การรักษาโดยการฉีดวัคซีน ให้ครบตามที่แพทย์สั่ง ได้หรือไม่ครับ


  17-03-2018 21:53:29

  กรณีที่โดนสัตว์กัดเป็นรอยช้ำหรือมีเลือดออก/ข่วน/เลียผิวหนังที่มีบาดแผล หรือทุกกรณีไม่ว่าจะมีบาดแผลหรือไม่ ควรรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าโดยด่วน โดยเฉพาะใน 3 เข็มแรกซึ่งฉีดในวันที่ 0, 3, 7 หลังโดนกัดสำคัญมากที่สุด ต้องไปฉีดตรงและครบตามกำหนด (ในกรณีที่บาดแผลใหญ่หรือมีเลือดออกมาก โดนกัดหรือข่วนที่ใบหน้า/มือ คุณหมออาจพิจารณาให้ฉีดภูมิป้องกันพิษสุนัขบ้าโดยตรงเพิ่มเติมให้ด้วย เป็นกรณีไป) โดยเมื่อฉีดครบ 3 เข็มและสามารถสังเกตุอาการสัตว์ตัวนั้นได้ครบ 10 วันและสัตว์นั้นมีอาการปกติดี ไม่ป่วยหรือตาย ก็สามารถหยุดฉีดวัคซีนเมื่อครบ 3 เข็มได้ ถือว่าสัตว์ตัวนั้นไม่ป่วยเป็นพิษสุนัขบ้า แต่ถ้าไม่สามารถติดตามอาการของสัตว์นั้นได้จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 5 เข็ม คือในวันที่ 0, 3, 7, 14, 28 ตรงตามกำหนด 

  ในกรณีคำถามว่า ณ ปัจจุบัน หลังจากโดนกัดประมาณ 3 เดือนและสัตว์นั้นยังแข็งแรงดีอยู่ กรณีนี้จึงถือได้ว่าสัตว์นั้นไม่ป่วยเป็นพิษสุนัขบ้า และไม่จำเป็นต้องไปรับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม แต่หากโดนสัตว์กัดในครั้งต่อไปให้รีบทำความสะอาดแผลและไปรับการรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ครบตามที่คุณหมอแนะนำโดยด่วนค่ะ

Loading ...
Success