7 ผลตรวจเลือด - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q ผลตรวจเลือด

    09-03-2018 14:54:04

    ค่า ANA = positive anticentromere titer >/= 1:1280 ค่า Anti Scl 70 = 0.02 Negative ค่า ESR = 43 ผลที่ได้ถือว่าผิดปกติไหมค่ะ

Loading ...
Success