7 เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีภาวะออโตอิมมูน - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีภาวะออโตอิมมูน

  13-05-2018 08:11:51

  หากเราอยากทราบว่าตัวเราอาจจะมีภาวะออโตอิมมูนหรือไม่ ต้องไปตรวจอะไรบ้างคะ


  14-05-2018 16:06:24

  ปกติ ไม่ต้องตรวจออโตอิมมูนค่ะ ถ้าไม่มีอาการที่สงสัย แอนติบอดี้มีมากมาย ต้องสงสัยโรคนั้นๆ ถึงจะส่งแอนติบอดี้ต่อโรคนั้นๆค่ะ

  หากมีอาการผื่นแพ้แสง ปวดข้อ แผลในปาก ซีด หรือบวม อาจสงสัยโรคออโตอิมมูน แบบแพ้ภูมิตัวเอง ถึงจะส่งตรวจ แอนติบอดี้ค่ะ 

  หากเป็นโรคอิมมูนไทรอยด์  ก็ส่งแอนติบอดี้ต่อไทรอยด์ค่ะ

  ส่งตรวจสิ่งใด ขึ้นกับอาการคร่า ถึงจะมีประโยชน์สูงสุดจ้า

Loading ...
Success