พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q สำลักบ่อยครับ จะเป็นช่วงไอครับ

  18-01-2018 19:55:12

  คือผมไอมาได้เดือนกว่าๆแล้วครับ คุณหมอแล้วมันแปลกคือมันจะ สำลักบ่อยมากๆผมกลัวจะเป็นอันตราย เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ


  23-01-2018 19:48:04

  อาการไอ 1 เดือนยังไม่จัดว่าเป็นไอเรื้อรัง แต่ควรมีเหตุชี้นำที่สมควร เช่น อาการไอภายหลังติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน สามารถพบในผู้ป่วยทั่วไปหรือภูมิแพ้ โดยจะมีอาการไอแห้งหลังการเป็นหวัดหรือติดเชื้อแบคทีเรีย ระยะเวลานานได้ถึง 2เดือน เป็นโรคไม่อันตราย แต่ควรไปพบแพทย์เพื่อสืบค้นโรคอื่นๆร่วมด้วยกรณีเป็นนาน กรณีของผู้ถาม ผมคิดว่าควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย หรือตรวจเพิ่มเติมกรณีไม่เคยมีอาการหวัดหรือติดเชื้อดังกล่าวนำมาก่อนครับ

  อาการไอร่วมกับสำลัก มีความเป็นไปได้หลายประการครับ โรคหลักๆ ได้แก่

  1. โรคของหลอดอาหาร ได้แก่ 

  - กรดไหลย้อน มีอาการไอแห้งเรื้อรัง ร่วมกับมีสำลักได้ อาการที่เข้าได้เช่น จุกแสบกลางหน้าอก เรอเปรี้ยว เกิดจากความผิดปกติของหูรูดกระเพาะอาหารกับหลอดอาหาร ปัจจัยเสี่ยงมีมากมายได้แก่ ชา กาแฟ ทานแล้วนอนหรือเอนหลังเร็วเกินไป

  - โรคเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของหลอดอาหาร มักมีอาการสำลักเด่น หรือไอร่วมด้วย มักเกิดภายหลังทานอาหาร

  2. โรคปอด โรคปอดมีอาการสำลักร่วมด้วยนั้นพบน้อย ยกเว้นมีก้อนเนื้อตรงกลางช่องอกที่กดหลอดอาหารร่วมด้วย

  กรณีโรครุนแรง ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหารหรือปอดนั้น ตรวจพบได้ยาก ควรรีบปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการดังนี้ ไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ หรือ มีอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วยครับ

Loading ...
Success