วัคซีน - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q วัคซีน

  20-08-2016 21:46:44

  คุณหมอครับ รบกวนสอบถามครับว่า คุณแม่อายุ 67 ปี เป็นเบาหวาน ต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ


  21-08-2016 14:14:52

  ความจริงแล้วตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำวัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หรือโรคหัวใจ ด้วยกันหลายอย่าง ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ บาดทะยัก ไอกรน ปอดบวมนิวโมคอคคัส งูสวัส และหัดเยอรมัน เป็นต้น (ตามรูปแนบ) แต่ ที่จำเป็นและแนะนำให้ฉีดป้องกันมี 2 ชนิด คือ 1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยฉีดปีละครั้ง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้ไปฉีดได้ฟรี ตามรพ.รัฐทั่วประเทศ 2. วัคซีนป้องกันปอดบวมเชื้อนิวโมคอคคัส (ฉีดครั้งเดียว หลังอายุ 65 ปี) //พาคุณแม่ไปฉีดป้องกันนะคะ ...ป้องกันดีกว่ารักษา ที่มา- http://www.biogenetech.co.th/healtheducation/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89/ file:///C:/Documents%20and%20Settings/BPK9/My%20Documents/Downloads/adult-vaccine-recommendation-rcpt-final-version.pdf

  user image
Loading ...
Success