กรดไหลย้อน เพิ่งเริ่มเป็น - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q กรดไหลย้อน เพิ่งเริ่มเป็น

  29-11-2017 07:02:48

  กรดไหลย้อนถ้าเพิ่งเริ่มเป็นควรทำตัวอย่างไรครับ


  09-01-2018 08:33:20

  ต้องมาซักประวัติอย่างละเอียดก่อนครับ ว่าอาการเข้าได้กับกรดไหลย้อนจริงหรือไม่ เช่นอาการ แสบยอดอก หรือ เรอเปรี้ยว เป็นต้น 

  แนะนำพบแพทย์ที่ รพ เพื่อการวินิจฉัย ที่ถูกต้องก่อนครับ

Loading ...
Success