ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q พบเลือดเต็มช่องปาก ตอนตื่นนอน

  14-10-2017 16:20:56

  สวัสดีครับ ปัจจุบันอายุ 26 ปี ประวัติสุขภาพตั้งแต่เด็กจะเป็นภูมิแพ้ คัดจมูก น้ำมูกไหลมาโดยตลอด และตอน15 ได้ติดวัณโรคปวดมาจากร้านเกมส์ มีอาการไอเป็นเลือดจำนวนมาก ได้เค้ารับการรักษาอยู่1 ปี จนตรวจไม่พบเชื้อ และหลังจากนั้นตั่งแต่15 ปี จนถึงปัจจุบันได้สูบบุหรี่ต่อเนื่องมา อาการปัจจุบัน มีอาการไอแห้งๆบ้าง เสมหะบ้าง หายใจติดขัด กลินน้ำลายยาก เป็นพักๆมาตลอด 1 ปี และช่วงนี้ทำงานดึก สูบบุหรี่จัด เมื่อตื่นนอนพบว่ารู้สึกเจ็บคอ อาจจะเพราะนอนกรน เหนียวๆในปากนึกว่าน้ำลายแต่ ดันเป็นลิ่มเลือดเต็มปากโดยเฉพาะบริเวณเหงือกฟัน และเรอะหมอนผ้าห่ม วงประมาณฝ่ามือ หลังจากนั้นแต่ทำความสะอาดช่องปาก และลองไอดู ก็พบมามีเลือดนิดๆน้อยมากๆติดมาสีแดง จึงกลัวว่าจะเป็นวัณโรคเหมือนเดิม เพราะปัจจุบันมีลูกและนอนห้องเดียวกันควรทำอย่างไรดีครับ ระหว่างนี้ผมจะพยายามงดสูบบุหรี่ให้ได้ จนเลิก


  16-10-2017 15:00:53

  อาการไอเป็นเลือดสามารถเป็นรอยโรคเก่าของวัณโรคได้ครับไม่จำเป็นว่าจะเป็นการติดเชื้อครั้งใหม่เสมอไป จากประวัติเห็นว่าได้ยาถึง 1 ปี (ปกติประมาณ 6 เดือน) แสดงว่าน่าจะมีปัญหาในการทานยาในช่วงแรก (เช่น แพ้ยา ตับอักเสบ หรือปอดมีรอยโรคเป็นโพรงขนาดใหญ่ ที่ต้องเปลี่ยนสูตรยาหรือรักษานานขึ้น) อาการเลือดออกมักเกิดจากพังพืดดึงรั้งหลอดลม และเส้นเลือดขนาดเล็กในผนังหลอดลม เมื่อไอจะเกิดแรงดันและทำให้เส้นเลือดแตกเป็นเลือดออกได้ง่าย

  ในกรณีมีอาการไอปนเลือดปริมาณมากขึ้น แนะนำว่าควรตรวจ x-ray ปอดร่วมด้วย (ควรไปรพ.ที่เคยมีประวัติการรักษา หรือภาพ x-ray ปอดเก่า สำหรับนำมาเปรียบเทียบ) เพื่อดูว่าไออออกเลือดครั้งนี้อธิบายได้จากรอยโรคในเดิมในปอดหรือมีวัณโรคครั้งใหม่เกิดขึ้น


  ถ้าเลือดออกมากกว่าครั้งละประมาณ 1 แก้วน้ำ หรือทั้งวันรวมๆกันประมาณ 2 แก้วน้ำ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นอันตรายได้ 

  การปฏิบัติตัวแนะนำหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การไอในลักษณะเค้นแรงๆ ป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อบ่อยๆ จะลดอาการไอและไอออกเลือดจากวัณโรคปอดเก่าได้ครับ


Loading ...
Success