7 พบเลือดเต็มช่องปาก ตอนตื่นนอน - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q พบเลือดเต็มช่องปาก ตอนตื่นนอน

  14-10-2017 16:20:56

  สวัสดีครับ ปัจจุบันอายุ 26 ปี ประวัติสุขภาพตั้งแต่เด็กจะเป็นภูมิแพ้ คัดจมูก น้ำมูกไหลมาโดยตลอด และตอน15 ได้ติดวัณโรคปวดมาจากร้านเกมส์ มีอาการไอเป็นเลือดจำนวนมาก ได้เค้ารับการรักษาอยู่1 ปี จนตรวจไม่พบเชื้อ และหลังจากนั้นตั่งแต่15 ปี จนถึงปัจจุบันได้สูบบุหรี่ต่อเนื่องมา อาการปัจจุบัน มีอาการไอแห้งๆบ้าง เสมหะบ้าง หายใจติดขัด กลินน้ำลายยาก เป็นพักๆมาตลอด 1 ปี และช่วงนี้ทำงานดึก สูบบุหรี่จัด เมื่อตื่นนอนพบว่ารู้สึกเจ็บคอ อาจจะเพราะนอนกรน เหนียวๆในปากนึกว่าน้ำลายแต่ ดันเป็นลิ่มเลือดเต็มปากโดยเฉพาะบริเวณเหงือกฟัน และเรอะหมอนผ้าห่ม วงประมาณฝ่ามือ หลังจากนั้นแต่ทำความสะอาดช่องปาก และลองไอดู ก็พบมามีเลือดนิดๆน้อยมากๆติดมาสีแดง จึงกลัวว่าจะเป็นวัณโรคเหมือนเดิม เพราะปัจจุบันมีลูกและนอนห้องเดียวกันควรทำอย่างไรดีครับ ระหว่างนี้ผมจะพยายามงดสูบบุหรี่ให้ได้ จนเลิก


  04-04-2018 00:29:32

  ลักษณะของโรคเข้าได้กับโรคหลอดลมโป่งพองครับ (ไม่ใช่ถุงลมโป่งพอง) ชื่อภาษาอังกฤษคือ Bronchiectasis เป็นลักษณะของหลอดลมที่มีการขยายตัวจากการอักเสบมาก่อน โดยมาเกิดภายหลังการติดเชื้อครับ (โดยเฉพาะวัณโรคปอด) ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคืออาการไอปนเลือดเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ผนังหลอดลมโป่งพองเหล่านั้นถูกดึงรั้ง จากการไอแรงๆ ไอเค้นหนักๆ หรือมีการอักเสบซ้ำซ้อนเพิ่มเข้าไป เช่น การสูบบุหรี่ หรือติดเชื้อทางเดินหายใจครับ อีกสาเหตุหนึ่งของเลือดออกได้แก่ หลอดเลือดโป่งพอง พบได้น้อยกว่า แต่อาการไอออกเลือดจะมีความรุนแรงกว่าครับ

  สำหรับคุณ Ice13602 แนะนำให้สังเกตปริมาณของเลือดที่ออกต่อได้ โดยมากมักจะหยุดเองในเวลาไม่เกินสัปดาห์ และปริมาณจะต้องไม่มาก กล่าวคือ น้อยกว่า 200 cc/ครั้ง หรือ น้อยกว่า 600 cc/วัน (ต้องเป็นเลือดสดๆ ไม่ใช่เลือดเก่าเป็นลิ่มปนเสมหะ) ถ้าออกปริมาณมากดังกล่าว หรือถ้าไม่ถึงปริมาณดังกล่าวแต่เกิน 1 สัปดาห์ควรรีบไปพบแพทย์ครับ เพื่อสืบค้นว่าจำเป็นต้องรักษาโดยการหยุดเลือดในเส้นเลือดปอดหรือไม่ หรืออย่างน้อยก็เพื่อตรวยหาการกลับมาเป็นวัณโรคซ้ำครับ

Loading ...
Success