7 เม็ดเลือดขาวผิดปกติมากไหมค่ะ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q เม็ดเลือดขาวผิดปกติมากไหมค่ะ

    06-10-2017 19:47:13

    Hb:12.7 Hct :40% Wbc:11300cell/mm3 Wbc4500-10000 Neutrophil(40-70):54.0% Lymphocyte:(20-50):39.0 Eosinophil(0-6):3.0% Monocyte(2-10):4.0% Basophil(<1):0.0%


    07-10-2017 17:19:40


    ผลพบมีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติเล็กน้อยค่ะ ซึ่งอาจจะพบในภาวะที่มีการอักเสบ หรือ มีการติดเชื้อในร่างกาย หรืออาจจะเป็นปกติก็ได้ค่ะ ขึ้นกับว่าตอนนี้มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ไหมคะ หรือเป็นผลจากการตรวจสุขภาพ ถ้าเป็นอย่างหลังก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มค่ะ

Loading ...
Success