7 ถามเรื่องการบริจาคดวงตาและร่างกาย - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q ถามเรื่องการบริจาคดวงตาและร่างกาย

  02-09-2017 00:20:26

  คือตั้งใจไว้ว่าต้องการบริจาคดวงตา และบริจาคอวัยวะอะไรประมานนี้ คืออยากบริจาคให้หมดถ้าเป็นไปได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นสูงสุด อยากถามว่า ถ้าสมมุติเราเกิดอุบัตติเหตุ อาจจะร้ายแรงมากหรือน้อย ร่างกายของเรายังจะสามารถเอาไปใช้เป็นอาจารย์ใหญ่ได้หรือไม่ แต่เหมือนคุ้นอ่านมาว่าสามารถใช้ได้ต่อเมื่อเสียชีวิตจากสภาวะเซลสมองตาย เราสามารถลงรายชื่อหลายๆอย่างไปพร้อมกันได้หรือไม่ อย่างเช่น ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้ว เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ แต่อวัยวะบางส่วนของเรายังสามารถนำไปใช้งานต่อได้อยู่ อยากให้เป็นในลักษณะนี้ คือสามารถลงทะเบียนหลายๆอย่างเผื่อไว้ได้หรือเปล่า


  05-09-2017 15:24:07

  ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณแทนนักศึกษาแพทย์และผู้รับบริจาคอวัยวะในอนาคตครับ เป็นเจตนารมณ์ที่ดีมากๆครับ 

  เราสามารถที่จะบริจาคอวัยวะและเป็นอาจารย์ใหญ่ได้พร้อมกันครับ 

  กรณีท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตายและแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนําอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ จึงจะยกเลิกการอุทิศร่างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนําอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผู้ป่วยอื่นได้ จึงจะนําร่างของท่านมาใช้เพื่อการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ท่านแสดงความจํานงที่จะบริจาคดวงตาไว้แล้ว ท่านก็ยังสามารถอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้

  แนะนำ link ตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายครับ

  http://www.redcross.or.th/sites/default/files/body_donation/Answeraquestion2559.pdf

Loading ...
Success