7 สอบถามอาการ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q สอบถามอาการ

  01-09-2017 15:36:48

  เพศชาย ปัจจุบัน อายุ 33 ปี อาการที่เกิดขึ้น 1. มีตัวร้อนจากข้างภายในทั้งตัว 2. มีอาการจะเป็นลม/หน้ามืด 3. มีความดันสูงร่วมด้วย ประมาณ 140/90 แต่ปกติวัดได้ 120/85 4. ระยะหลังๆจะเหนื่อยง่าย และ มีอาการจะเป็นลม กลืนข้าวไม่ค่อยลง ต้องนอนพักถึงจะหาย แต่ใช้เวลาหลาย ชม. กว่าจะหาย สาเหตุพวกนี้เกิดจากอะไรครับ


  01-09-2017 20:22:23

  ความดันสูง โดยอายุยังไม่ถึง 35 ปี ควรหาสาเหตุค่ะ หากเป็นลมหน้ามืด เหงื่อแตกใจสั่น อาจต้องตรวจดูโรคของต่อมไร้ท่อ เช่น เนื้องอกต่อมหมวกไต ซึ่งสามารถผลิตฮอร์โมน มากระตุ้นให้ความดันสูง เหงื่อแตกใจสั่น คล้ายจะเป็นลมได้ 

  แนะนำให้ไปรพ. เพื่อเล่าอาการกับแพทย์ และตรวจร่างกาย วัดความดันแขนขาทั้ง4 ข้าง ความดันท่านอน ท่ายืน รวมถึงตรวจเลือด/ปัสสาวะ หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการค่ะ

Loading ...
Success