อาการมะเร็งลำไส้ส่วนต้นมีลักษณะอย่างไร - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q อาการมะเร็งลำไส้ส่วนต้นมีลักษณะอย่างไร

  01-09-2017 14:55:04

  อยากทราบถึงอาการมะเร็งลำไส้ส่วนต้นว่ามีลักษณะอาการอย่างไรค่ะ หาในอินเตอร์เน็ตเจอแต่ส่วนอื่นแต่ไม่มีลงลึกในส่วนลำไส้ส่วนต้น -คลำเจอก้อนในท้อง ก้อนจะนูนขึ้นมาหรือไม่ หรือตรงส่วนไหนของท้อง รบกวนสอบถามค่ะ ขอบคุณค่ะ


  02-09-2017 22:58:49

  ไม่แน่ใจว่าลำไส้ส่วนต้นที่ถามนั้นหมายถึง ลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งคือส่วน Duodenum หรือหมายถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ซึ่งคือส่วนบริเวณ caecum และลำไส้ใหญ่ด้านขวา กันแน่นะครับ ขอตอบคลอบคลุมไปทั้งสองเลยละกันนะครับ

  ลำไล้เล็กส่วนต้น ซึ่งก็คือส่วน Duodenum นั้น จริงๆแล้วโอกาสเกิดมะเร็งค่อนข้างน้อย แต่ก็อาจพบได้เช่นกัน ซึ่งอาจจะเริ่มจากการมีแผล ซึ่งทำให้เลือดออกจากทางเดินอาหารเรื้อรังได้

  ถ้าเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนั้น มะเร็งส่วนมากพัฒนามาจากการเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ อาจจะมาด้วยอาการเลือดออกจากทางเดินอาหารเรื้อรังได้ ตรวจพบอุจจาระปนเลือดได้ ( stool occult blood ได้ผลบวก ) ถ่ายอุจจาระปนเลือด หรือลักษณะอุจจาระเปลี่ยนแปลงไป

  อย่างไรก็ตาม มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร สามารถมาด้วยอาการหลากหลาย หากกังวลหรือไม่แน่ใจว่าตนเองผิดปกติหรือไม่ แนะนำพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับ

Loading ...
Success