7 วัณโรคต่อมนำ้เหลือง - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q วัณโรคต่อมนำ้เหลือง

    18-09-2017 17:49:08

    เคยเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองที่แล้วตัดไปตรวจแล้วเป็น กินยาหกเดือนแล้วแพ้ยาแล้วมีต่อมโตเพิ่มที่คอแต่ก็กินยาต่อไปจนครบหนึ่งปี แต่ต่อมที่คอที่โตขึ้นใหม่ไม่ยุบ ส่วนที่ตัดไปตรวจนั้นยุบลง อยากถามว่าที่คอที่ขึ้นมาใหม่แต่ไม่ยุบจะเป็นไรไหม


    18-09-2017 20:47:27

    อาจจะต้องทราบขนาดของต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นค่ะ โดยทั่วไปวัณโรคต่อมน้ำเหลืองเป็นได้มากกว่า 1 ก้อน หลังเริ่มยาใหม่ๆ บางก้อนจะมีการอักเสบทำให้โตขึ้นจนคลำได้ หลังจากนั้นก็จะค่อยๆ ยุบลงค่ะ แต่ภายหลังรักษาอาจไม่ได้ยุบลงจนหายสนิทค่ะ คุณหมออาจจะให้กินยาต่อ 9-12 เดือนขึ้นกับสูตรยาที่ได้รับด้วย หากไม่ใช่สูตรมาตรฐานก็ต้องขยายระยะเวลานานขึ้นกว่าปกติที่กิน 6 เดือน จนเมื่อครบระยะเวลาแล้วไม่ว่าจะกินสูตรอะไรก็ตามถ้าก้อนไม่โตเกิน 0.5-1 ซม.ก็อาจหยุดยาได้ และติดตามดูว่าก้อนนั้นโตขึ้นหรือไม่ค่ะ เพราะโดยทั่วไปจะค่อยๆ ยุบไปเองหลังจากนั้นประมาณ 3-6 เดือนค่ะ

Loading ...
Success