7 AKI on top CKD - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q AKI on top CKD

  01-07-2017 15:33:40

  โรคนี้มีสาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิ การรักษา และการพยากรณ์ของโรคอย่างไรบ้างคะ


  02-07-2017 16:34:40

  AKI คือ acute kidney injury แปลว่า มีปัญหาฉุกเฉินที่ทำให้ไตทำงานผิดปกติ

  CKD คือ chronic kidney disease  แปลว่า มีไตทำงานผิดปกติเรื้อรัง เป้นเวลานาน เกิน 3 เดือนเป็นต้นไป

  AKI ontop CKD แปลว่า ไตผิดปกติมากขึ้น ในคนที่มีความผิดปกติของไตอยู่เดิม

  ซึ่ง สาเหตุ อาจเกิดจากอะไรก็ได้  เช่น ยาแก้ปวดแรงๆกลุ่ม NSAIDs ยาปฏิชีวนะ ภาวะติดเชื้อ 

  อาการและอาการแสดง เช่น บวม ปัสสาวะออกน้อย หรืออาจไม่มีอาการ แต่เจาะเลือดเจอ

  การรักษา รักษาด้วยอะไร ขึ้นกับสาเหตุ ว่าเป็นจากอะไรค่ะ 

  พยากรณ์โรคดีหรือไม่ ขึ้นกับไตวายมากน้อย ขึ้นกับสาเหตุว่าแก้ไขได้ไหม ถ้าแก้ไม่ได้ อาจต้องฟอกไตถาวรค่ะ

Loading ...
Success