7 เหงื่อไหลเข้าตา - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q เหงื่อไหลเข้าตา

    25-05-2017 22:03:58

    เหงื่อไหลเข้าตาทั้งวัน อยู่ในห้องแอร์ก็เป็น ซับทั้งวัน 1.สาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ 2.มีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอบคุณค่ะ


    26-05-2017 21:28:27

    ถ้าเหงื่อออกมากแค่เฉพาะจุดเดียวส่วนมากไม่มีสาเหตุค่ะ และพบว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมด้วยได้บ้าง แต่ถ้าเหงื่อออกมากทั่วร่างกาย ก็ต้องดูว่ามีอาการร่วมอย่างอื่นด้วยหรือไม่ เพราะอาจพบได้ในโรคบางอย่าง เช่น ไทรอยด์ เบาหวาน หรือโรคติดเชื้อบางชนิด ซึ่งกรณีนี้ก็แค่รักษาโรคที่ตรวจพบอาการก็จะดีขึ้นเองค่ะ แต่ถ้าเป็นแบบแรกคือเหงื่อออกมากแค่เฉพาะจุดโดยไม่มีอาการอื่นร่วม การรักษาเป็นการทำให้ต่อมเหงื่อทำงานลดลง ก็มีตั้งแต่การใช้ยาทา การทำไอออนโตโฟเรสิส การฉีดโบทอกซ์ หรือ อาจใช้การผ่าตัด/จี้ปมประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมต่อมเหงื่อนั้นๆในรายที่อาการรุนแรงค่ะ


Loading ...
Success