พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

ระบบประสาทและสมอง

 • Q หัวโน โดยไม่ทราบสาเหตุ

  17-01-2018 09:16:19

  มีอาการหัวโนโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นมาประมาณ 4-5 ครั้ง เวลาสัมผัสจะมีอาการเจ็บ ร่วมกับมีอาการปวดศรีษะ และมึนหัวด้วย ก่อนหน้านี้ได้ประสบอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้นมาประมาณ 1 ปี


  19-01-2018 16:23:18

  มีสาเหตุได้หลายอย่างครับ เช่น เส้นประสาทอักเสบ ผิวหนังศีรษะติดเชื้อ และอื่นๆ

  แนะนำว่าควรไปพบแพทย์ขณะที่มีอาการ เพื่อการตรวจและวินิจฉัยได้ชัดเจนครับ

Loading ...
Success