490 เพศชาย ใส่สายสวนปัสสาวะ เข้าๆออกๆบ่อยจะมีผลกับกระเพาะปัสสาวะไม๊คะ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

สุขภาพเพศชาย

  • Q เพศชาย ใส่สายสวนปัสสาวะ เข้าๆออกๆบ่อยจะมีผลกับก...

    04-11-2016 14:51:25

    เพศชาย ใส่สายสวนปัสสาวะ เข้าๆออกๆบ่อยจะมีผลกับกระเพาะปัสสาวะไม๊คะ


    04-11-2016 16:54:53

    สายสวนปัสสาวะ คือ สายที่ใส่ผ่านท่อปัสสาวะ ให้ปลายสายไปอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อให้น้ำปัสสาวะไหลออกมาทางสาย การคาสายสวนนานทำให้เพิ่มการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เพราะ สายเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเรา ก่อให้เกิดเชื้อโรค จากสาย เข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้หากไม่มีความจำเป็นต้องใส่สายสวน ควรถอดออกค่ะ หากจำเป็นต้องใส่ ควรเปลี่ยนสาย เดือนละครั้ง

Loading ...
Success