ก้อนเล็กๆใต้คาง - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

หู คอ จมูก

  • Q ก้อนเล็กๆใต้คาง

    02-11-2017 15:20:50

    คลำเจอก้อนเล็กๆ2ก้อนใต้คาง ตรงกลาง(ไม่ใช่ซ้ายและขวา) เจ็บครับ จะอันตรายไหมครับ กังวลครับ มันคือก้ออะไรครับ


    08-11-2017 08:23:46

    อาจเป็นก้อนที่เกิดจากการอักเสบของต่อมนำ้เหลืองได้ค่ะ ควรหาสาเหตุ ปกติมักเกิดจากการติดเชื้อหรืออักเสบภายในช่องปาก ค่ะ

Loading ...
Success