477 เล่นมือถือนานๆมีสิทธิ์ตาบอดไหมครับ - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

 • Q เล่นมือถือนานๆมีสิทธิ์ตาบอดไหมครับ

  24-03-2018 21:51:05

  เล่นมือถือนานๆมีสิทธิ์ตาบอดไหมครับ


  27-03-2018 12:30:04

  การจ้องมือถือ หน้าจอ tablet หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ "ไม่สามารถทำให้ตาบอดได้ค่ะ"


  แต่ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ

  - ตาแห้ง

  - ตาล้า/ปวดเมื่อยกระบอกตาหรือที่เรียกว่า eye strain 

  - ส่วนผลเสียต่อจอตาจากแสงสีฟ้า(High-energy visible light) นั้นในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่ยืนยันว่าทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมในคนโดยตรง มีเพียงการศึกษาในห้องทดลองว่า แสงสีฟ้าสามารถทำลายเซลล์ที่ทำหน้าที่รับแสงที่จอประสาทตาได้   และอาจทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมในสัตว์ทดลองได้ 


  หมอแนะนำว่าเราควรมีการพักสายตาบ้าง ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เพื่อสุขภาพตาที่ดีของเรานะคะ^^

Loading ...
Success