ปวดตา - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

 • Q ปวดตา

  16-05-2018 13:10:58

  คือปวดลูกตาข้างซ้ายมาเป็นเวลากว่า 9 ปี แล้วค่ะ เวลากดๆ ตรงเปลือกตาจะเจ็บค่ะ แล้วก็จะแสบตาด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับการใส่คอนแทคเลนส์รึเปล่าคะ


  17-05-2018 23:15:21

  มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์ค่ะ

  เพราะการใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายที่ตาได้ ร่วมกับอาการเจ็บที่เปลือกตาที่เล่ามาอาจเป็นได้จาก

  - การอักเสบของเยื่อบุตาขาวที่อยู่ใต้เปลือกตาบน (คือส่วนที่เราจะเห็นได้เมื่อเราปลิ้นเปลือกตาบนค่ะ) สาเหตุมาจากการระคายเคืองจากการเสียดสีระหว่างเลนส์และเนื้อเยื่อตาสะสมมาเป็นเวลานาน จากการลดลงของปริมาณ oxygen ที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตา หรือจากสารกันเสียที่ใสอยู่ในน้ำยาแช่หรือทำความสะอาดคอนแทคเลนส์  

  ถ้ามีอาการมากก็อาจจะต้องหยุดการใส่ชั่วคราว บางรายอาจต้องเปลี่ยนชนิดของคอนแทคเลนส์หรือน้ำยาที่ใช้ การใช้ยาลดอาการระคายเคืองหรือยาลดการอักเสบแล้วแต่ระดับความรุนแรงค่ะ

  - การอักเสบและอุดตันของต่อมไขมันที่เปลือกตา ต่อมไขมันนี้มีหน้าที่ผลิตไขมันเพื่อมาผสมในนำ้ตาและมาฉาบที่ผิวนอกสุดของชั้นน้ำตาเพื่อให้นำ้ตาไม่ระเหยเร็วจนเกินไป  ถ้ามีการอุดตันหรืออักเสบก็จะทำให้มีอาการตาแห้งและอาจเจ็บที่บริเวณเปลือกตาได้ค่ะ

  - ตาแห้ง เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ ทำให้มีอาการแสบตา เคืองตา น้ำตาไหลหรือมีผลต่อการมองเห็นได้ 

  **และแนะนำว่า การดูแลการใช้คอนแทคเลนส์เป็นที่สิ่งที่เราควรให้ควรสำคัญนะคะ

  ควรตรวจตาและปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ เลือกคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพ  ใส่เท่าที่จำเป็น ไม่ควรใส่นานเกินไป ไม่ควรใส่นอนหรือใส่ข้ามคืนโดยเด็ดขาด  ดูแลเรื่องความสะอาด เปลี่ยนเลนส์ตามเวลาที่ระบุในแต่ละชนิดของเลนส์ เช่น รายวัน, รายเดือน พบจักษุแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ 

  ในรายของคุณหมอก็แนะนำว่าควรไปตรวจตาโดยจักษุแพทย์เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและรับการรักษาตามโรคที่เป็นต่อไปค่ะ^^

Loading ...
Success