คันหัวตา - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

  • Q คันหัวตา

    22-12-2017 19:19:39

    เป็นคนที่ใส่คอนเเท็กเลนมาสักพักแล้วค่ะ แต่พอมาเดือนนี้เราซื้อคอนแท็กมาใส่พอใส่แล้วรู้สึกเคืองตาและมาอาการคันตรงหัวตาค่ะ เป็นเพราะอะไรหรอคะ


    30-01-2018 21:18:15

    อาการคันมักเป็นอาการของภูมิแพ้ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากคอนแทคเลนส์ที่ใช้หรือไม่ก็ได้ค่ะ ถ้ามีการเปลี่ยนชนิด ยี่ห้อ หรือนำ้ยาที่ใช้แช่คอนแทคเลนส์ก็อาจทำให้เกิดอาการเช่นนี้ได้ค่ะ หรือถ้าตรวจพบมีตุ่มนูนใสที่ตรงหัวตาด้วยก็อาจเป็นจากต้อลม ถ้ามีอาการคันมาก ตาแดง มีขี้ตามากหรือตามัวลง ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดค่ะ^^

Loading ...
Success