พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

 • Q วิตามิน vitalux plus วุ้นในตาเสื่อมกินได้ไหมครับ

  27-09-2017 12:55:45

  เป็นวุ้นในตาเสื่อมสามารถทาน วิตามิน vitalux plus ได้ไหมครับ หมอเเนะนำมาเเต่ไม่ได้จ่ายยาให้


  28-09-2017 22:46:06

  ภาวะน้ำวุ้นตาเสื่อมไม่ได้เป็นข้อห้ามในการใช้ยา Vitalux plus ซึ่งเป็นอาหารเสริมในกลุ่ม วิตามิน (beta-carotene, vitamin C, E, B2) เซเลเนียม, สังกะสี, ทองแดง และลูทีนค่ะ แต่อาจจะไม่ใช่เป็นการรักษาน้ำวุ้นตาเสื่อมโดยตรง เพราะน้ำวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่ไม่อันตราย ไม่ต้องรักษาไม่ว่าจะด้วยยาหรือการรักษาอื่นๆก็ตาม

  ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารเสริมในกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติของจอตาที่แสดงให้เห็นว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อมตามวัยขั้นรุนแรง (advanced age-related macular degeneration) เพราะมีการศึกษารับรองแล้วว่าอาหารเสริมกลุ่มนี้สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อมตามวัยขั้นรุนแรงได้ในรายที่ตรวจพบมีความเสี่ยงอยู่แล้ว ซึ่งใครจะมีความเสี่ยงบ้างจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและแนะนำโดยจักษุแพทย์ก่อนค่ะ

  หมายความว่าคนทั่วๆไป ที่จอตาปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติที่จอตา ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อมตามวัยขั้นรุนแรงนั้นยังไม่มีการศึกษายืืนยันว่าการรับประทานอาหารเสริมจะป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ^^

Loading ...
Success