ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

 • Q อาการฟันผุในเด็ก

  02-08-2017 16:50:51

  ได้พาเด็กอายุ 1 ขวบ 6 เดือนไปหาหมอฟัน ซึ่งเป็นการไปหาหมอฟันครั้งแรก คุณหมอบอกว่าน้องเริ่มมีอาการฟันผุเล็กน้อย แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเริ่มรักษา และนัดมาดูอาการอีกใน 3 เดือนถัดไป อยากทราบว่า คำว่าอาการฟันผุเล็กน้อยนั้น อันตรายประมาณไหน


  06-08-2017 11:18:16

  สวัสดีครับ

  ความเร่งด่วนในการอุดฟันจะขึ้นอยู่กับระดับความลึกของฟันผุครับ เช่น ถ้าฟันผุลึกมากๆก็มีโอกาสที่จะทำอันตรายต่อประสาทฟันซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวด และการรักษาก็จะยุ่งยากมากขึ้นด้วยครับ 

  แต่ในบางกรณี เช่น ฟันผุระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะฝันผุที่จำกัดอยู่ในชั้นเคลือบฟัน (enamel) และมีการดูแลทำความสะอาดฟันที่ดีนั้นจะมีอัตราการดำเนินของฟันผุที่ค่อนข้างช้ามากๆ จึงอาจพิจรณารอดูอาการอีกครั้งได้ครับ

  ทั้งนี้แนะนำให้ผู้ปกครองคอยหมั่นตรวจและทำความสะอาดฟันของเด็กให้สะอาด และไปตรวจตามที่คุณหมอนัดจะดีที่สุดครับ 

Loading ...
Success