11 กินยาคุม - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

  • Q กินยาคุม

    29-08-2018 18:18:32

    กินยาคุมแล้วจำไม่ได้ว่ากินถึงเม็ดไหน ยาลืมไว้ที่หอต้องทำไงครับ


    01-09-2018 20:48:40

    ซื้อแผงใหม่เริ่มทานเม็ดแรกใหม่และทานจนหมดแผงเลย แผงเก่าทิ้งเลยค่ะ 

Loading ...
Success