11 อาการตกขาวข้นขุ่นหลังเจอตกขาวใส3 วัน - Chiiwii

พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii LIVE

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

  • Q อาการตกขาวข้นขุ่นหลังเจอตกขาวใส3 วัน

    25-04-2018 22:49:24

    สอบถามอาการตกขาวข้นขุ่นเหมือนแป้งเปียก หลังเจอตกขาวที่มีมูกใสยืดยาวเหมือนลักษณะมูกตกไข่ ถือว่าปกติมั้ยคะ จากการหาจ้อมูลพบว่าหลังตกไข่ ตกขาวจะลดลง แต่นี่รู้สึกว่าแอบเยอะอยู่ค่ะ


    27-04-2018 11:09:56

    คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับว่าหลังตกไข่ ตกขาวมีลักษณะเหมือนแป้งเปียก ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าปริมาณลดลงบ้างเพราะความข้นหนืดครับ บางคนก็ไม่รู้สึกว่าน้อยลงโดยเฉพาะช่วงก่อนมีประจำเดือน 3-5 วัน ปกติจะไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นเปรี้ยวอ่อนๆเพราะมีความเป็นกรดอ่อนๆ ถ้ามีการอักเสบในช่องคลอดก็ทำให้มีตกข่าวมากได้แต่มักจะมีอาการด้วย เช่นมีกลิ่นไม่ดี กลิ่นแรง คัน แสบ หรือ เจ็บเป็นต้น ถ้ามีอาการดังกล่าวอาจผิดปกติควรไปพบแพทย์ครับ

Loading ...
Success